Misyonumuz; Üniversitemiz faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesini, kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli olarak kullanılmasını, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin tam, doğru ve zamanında elde edilmesini ve kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla; Üniversitemizin tüm işlem ve faaliyetlerinin risk esaslı denetim plan ve programları çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemek ve idareye danışmanlık hizmeti vermektir.

Vizyonumuz; Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan; önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri sunan etkili İç Denetim Birimi olmaktır.