Adres:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Şevket Aziz Kansu Binası 8. Kat 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Tel: 0312 212 60 95
Santral: 0312 214 13 50 Dahili: 6204
Faks: 0312 223 49 60
E-Postaicdenetim@ankara.edu.tr