Duyurular

Bilgi Teknolojileri ve Performans Denetimleri Eğitimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından müştereken düzenlenen “Bilgi Teknolojileri ve Performans Denetimleri Eğitimi”ne 24-28/02/2020 tarihlerinde katılım sağlanmıştır.

Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğu (IBEMS) tarafından organize edilen “Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler” konulu uluslararası kongrede T.C. Sayıştay Başkanlığının düzenlediği “Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” temalı panel 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde katılım sağlanmıştır.